Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

UAB SADRIGLA juridiniams asmenims atlieka buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų apdorojimo iki finansinės, mokestinės atskaitomybės sudarymo. Atsižvelgiant į klientų poreikius UAB „SADRIGLA“ atlieka pilną buhalterinę apskaitą arba pasirinktas buhalterinės apskaitos paslaugas. Įmonė rengia buhalterinę apskaitą remdamasi Verslo apskaitos ir Tarptautinės apskaitos standartais.

UAB SADRIGLA teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos

Pagrindinės buhalterinės apskaitos paslaugos;
Finansinės bei mokestinės apskaitos vedimas;
Pirminių dokumentų apskaitymas;
Personalo, darbo užmokesčio apskaita;
Ilgalaikio turto apskaita;
Trumpalaikio turto apskaita;
Materialiai atskaitingų asmenų avansinių apyskaitų apskaita;
Banko, kasos apskaita;
Skolų su pirkėjais – tiekėjais apskaita, suderinimas;
Įmonės apskaitos politikos rengimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais numatytų ataskaitų rengimas

Mėnesinių bei metinių mokesčių deklaracijų rengimas ir pateikimas;
Ketvirtinių VSDFV (Sodrai) ataskaitų rengimas ir pateikimas;
Deklaracijų paruošimas ir pateikimas Registrų centrui;
Statistinių ataskaitų rengimas ir pateikimas;
Kitų reikiamų ataskaitų ir pažymų rengimas bei pateikimas VMI, VDSFV (Sodrai, Muitinei);
Konsultavimas mokesčių klausimais.

Finansinių ataskaitų rengimas vadovybei

Metinių finansinių ataskaitų (balanso, pelno - nuostolio, kapitalo pokyčių, pinigų srautų) akcininkams rengimas;

Įmonės finansinių rodiklių analizė ir išvadų pateikimas;

Skolų ataskaitų (tiekėjų - pirkėjų) sudarymas.

Kitos buhalterinės apskaitos paslaugos

Biudžeto sudarymas;
Pararaiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir kitoms institucijoms pagal kliento poreikį;
Ketvirtinės atskaitomybės bankams, lizingo bendrovėms rengimas bei pateikimas;
Kliento interesų atstovavimas audito metu. Duomenų pateikimas audito įmonėms, jeigu atliekamas auditas;
Ataskaitų potencialiems akcijų ar bendrovės pirkėjams sudarymas.